КАКВИ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАМЕ

moxxaccounting бързо лесно професионално счетоводство

Счетоводни услуги за всеки

Съгласно законите на Република България, всяко юридическо лице (ЮЛ) трябва да води счетоводна отчетност за дейността, която извършва. Няма изисквания за това кой трябва да води отчетността, но тя трябва да се подчинява на редица законови и нормативни уредби. Следователно трябва да се спазват счетоводни стандарти, норми, изисквания, документация и отчетност.

За кого са нашите счетоводни услуги

Без значение дали в скоро време ще стартирате търговска дейност, регистрирате фирма или вече имате учредено дружество, вие имате нужда от счетоводни услуги и фирма, която да обслужва счетоводно вашето предприятие.

 • Фирми ООД / ЕООД, АД / ЕАД, ЕТ, НПО, КД, СД
 • Самоусигуряващи се лица
 • Производства и предприятия
 • Свободни професии
 • Лекари, адвокати, частни съдебни изпълнители
 • Физически и онлайн магазини
 • Аптеки, дрогерии, фитнес и танцови  зали
 • Международни фирми и чужденци
Счетоводни услуги за всеки бранш и сектор
Счетоводни услуги
Счетоводни услуги
административни услуги
Административни услуги
СЧЕТОВОДСТВО НА МЕЖДУНАРОДНИ КЛИЕНТИ​
Счетоводство на международни клиенти
Счетоводство по бранш и сектор
Счетоводство по бранш и сектор

Cчeтoвoдитeл или cчeтoвoднa ĸъщa

какво-е-счетоводно-къща

Предимствата на нашите услуги

Без значение дали в скоро време ще стартирате търговска дейност, регистрирате фирма или вече имате учредено дружество, вие имате нужда от счетоводни услуги и фирма, която да обслужва счетоводно вашето предприятие.

За собствениците на малки и/или стартиращи фирми е финансово изгодно да използват външни счетоводни услуги вместо да наемат счетоводители, тъй като разходите им биха били в пъти по-ниски.

Точно поради тази причина повечето собственици на фирми предпочитат да делегират това задължение на външни фирми, специализирани в счетоводните услуги, вместо да обучават своите служители или да наемат счетоводители.

Качествени счетоводни услуги отMOXX Accounting

Свържете се с нас
за БЕЗПЛАТНА консултация!

какви документи обслужваме

Счетоводните документи съдържат счетоводна информация на хартиен носител или в технически вариант. Те включват:

 • Първични и вторични документи
 • Счетоводни регистри
 • Фактури
 • Дебитни и кредитни известия
 • Митнически известия
 • Отчети за продажби и покупки
 • Касови бележки и разписки за получени суми
 • Авансови отчети
Обслужване на счетоводни документи
счетоводни-документи

Други фирмени услуги

Освен горепосочените счетоводни услуги, ние предлагаме и всички видове счетоводни консултации, включително бизнес и счетоводно-данъчни консултации (данъчно планиране).

 • Изготвяне на бизнес план и стратегия за фирмено развитие, включително и по оперативни програми на ЕС.

 

 • Извършваме различни видове одиторски и контролни дейности, включително вътрешен одит (счетоводни одити), ревизии, инвентаризации и други.

 

 • Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации на, годишен финансов отчет, приключване,  счетоводен баланс, ОПР и други  документи.

 

 • Консултираме и по въпроси свързани с внос и износ, в това число вътреобщностни доставки на стоки (ВОД) и вътреобщностни придобивания на стоки (ВПС).

 

 • Предоставяме и консултации за напредъчна Н-18 и СУПТО (софтуер за управление на продажби в търговски обекти) и EЛМ (електронен магазин)
Call Now Button