СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Дигитален достъп до счетоводните документи на едно място.

Счетоводни услуги

Предимствата на нашите счетоводни услуги

Имате нужда от счетоводни услуги и фирма, която да обслужва счетоводно вашето предприятие. С какво можем да помогнем за вашето коректно счетоводно обслужване.

 • Счетоводни и правни услуги
 • Данъчна консултация
 • Регистрация на фирма
 • Оптимизиране ня бизнес процеса
 • Бърза комуникация. 
 • По-ниски разходи за счетоводно обслужване
 • По-голяма степен на сигурност в професионализма на счетоводителя
 • Възможност за взаимна заменяемост при липса на титулярния счетоводител.
предимствата на нашите счетоводни услуги​
Счетоводни услуги за фирмено обслужване

Счетоводни услуги за фирмено обслужване

Счетоводните услуги предоставят широк спектър от фирмени услуги, обхващащи счетоводство, данъчни консултации и административна поддръжка. Това осигурява бизнеса с цялостно и ефективно управление на финансите и бизнес процесите.

Регистрация на фирма- ЕООД/ООД, АД, ЕТ и други

Регистрацията на фирма включва избор на правна форма, уникално търговско име, подготовка на документи и подаване в Търговския Регистър. След получаване на уникален номер, фирмата е готова за стартиране на търговска дейност.

Покупка, продажба, прехвърляне дружествени дялове (ООД и ЕООД)

Покупко-продажбата или прехвърлянето на дружествени дялове включва сделка, при която собственици на фирма прехвърлят своите части на друг инвеститор съгласно условията на споразумението. Това може да включва преговори, одобрение от акционерите и промяна в ръководството.

Изготвяне на документи за регистрация или пререгистрация в ТР

Изготвянето на документи за регистрация или пререгистрация в Търговския Регистър включва съставяне на необходимите формуляри и актове, спазвайки правните изисквания, за осигуряване на успешна юридическа процедура.

Правни консултации и съдействие

Данъчна регистрация като физическо лице

Данъчната регистрация като физическо лице включва представяне на лични данни и доходи пред данъчната служба, осигурявайки съответствие с данъчните закони на държавата.

Корпоративно и търговско право

Корпоративното и търговското право обхващат законите, регулиращи образуването, функционирането и сделките на компании и търговски субекти в дадена юрисдикция.

Зaкриване на фирми ЕООД и ООД

Закриването на фирми ЕООД и ООД включва изпълнение на правни процедури, ликвидация на активи и изплащане на задължения преди приключване на дейността.

Фирмени промени

Фирмени промени включват изменения в управлението, структурата или дейността на фирмата, които изискват юридическа регистрация и актуализация в Търговския регистър.

правни-консултации-и-съдействие

Подаване на декларации и отчети

ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ И ОТЧЕТИ​

АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА

Предоставяме ви редовна информация за актуалното състояние на вашата фирма, като поддържаме актуални данни от Агенцията по вписванията. Така винаги сте в крак със законовите изисквания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИРМАТА

За вашата увереност и контрол, предоставяме допълнителни отчети за дейността на фирмата. Тези отчети осигуряват ясен обзор върху бизнеса ви и ви помагат да правите информирани бизнес решения.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ЗАЩИТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕВИЗИИ ОТ ОДИТ

Нашите експерти са тук, за да ви представляват и да осигуряват защита по време на ревизии и одити. Грижим се за вашите интереси, гарантирайки съответствие със законовите стандарти.

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Предоставяме ви удостоверения, които доказват актуалното състояние на фирмата, както и наличието или липсата на задължения. Това ви предоставя необходимата сигурност и прозрачност във вашия бизнес.

Имате въпроси? Изпратете ни запитване

Въпроси по счетоводните услуги

Регистрацията на фирма в България изисква следните стъпки:

 1. Избор на Правна Форма:

  • Решете коя правна форма най-добре отговаря на нуждите на вашата фирма. Най-често избираните са Еднолично Търговско Дружество (ЕТД), Дружество с Ограничена Отговорност (ДОО) или Акционерно Дружество (АД).

 

 1. Подготовка на Документи:

  • За регистрацията на фирма в България, ще ви бъдат необходими определени документи, като идентификационни карти на учредителите, декларации за адрес на управление и др. За всеки тип фирма изискванията могат да варират.
 2. Нотариално Заверени Документи:

  • Някои от документите, като статутите на фирмата, трябва да бъдат заверени от нотариус.
 3. Плащане на Вноски:

  • Платете всички необходими такси и вноски за регистрацията.
 4. Подаване на Документите в Търговския Регистър:

  • Документите за регистрация се подават в Търговския регистър при Агенция по вписванията.
 5. Получаване на Удостоверение:

  • След като документите се обработят, ще получите удостоверение за регистрация на фирмата.

За конкретни и актуални изисквания и процедури е препоръчително да се консултирате със специалисти в областта на бизнес и счетоводство или да проверите уебсайта на Агенция по вписванията.

Времето, необходимо за регистрацията на фирма в България, може да варира в зависимост от различни фактори и конкретните обстоятелства на вашето дело. Обаче общо взето процесът може да заеме от няколко дни до няколко седмици. Важно е да се отбележи, че това е приблизителен срок и реалното време може да зависи от следните фактори:

 1. Тип на фирмата: Различните правни форми (ЕТД, ДОО, АД и др.) може да изискват различни документи и да преминават през различни процедури, което може да влияе на времето за регистрация.

 2. Подготовка на документи: Ако документите са добре подготвени предварително и са придружени с всички необходими заверки, това може да ускори процеса.

 3. Товар на работа в органите за регистрация: Обемът на заявленията и регистрациите, които се обработват в съответната административна инстанция, може да влияе на сроковете за завършване на процеса.

 4. Невъзможност за подаване на документи: Ако се наложи да коригирате или допълните документи, това може да удължи времето за регистрация.

За точна информация и съвети, свързани с вашето конкретно положение, е препоръчително да се консултирате с професионалисти в областта на бизнес и счетоводство или да се свържете със съответните административни инстанции в България.

Цената за регистрацията на фирма в България може да варира в зависимост от различни фактори, включително типа на фирмата и услугите, които можете да наемете от професионалисти (нотариуси, счетоводители и др.). Така че е трудно да се предостави точна цифра без допълнителни детайли.

В общи линии, разходите могат да включват такси за регистрация в Търговския регистър, такси за нотариални услуги (ако е необходимо), такси за издаване на документи и други свързани с процеса разходи. Също така трябва да вземете предвид бъдещите годишни такси за поддържане на регистрацията на фирмата.

За по-точна информация и оценка на разходите, ви препоръчвам да се консултирате със специалисти в областта на счетоводството или правните услуги, които могат да ви предоставят подробен разбор на очакваните разходи за регистрацията на вашата фирма в България.

ЕООД (Еднолично Ограничено Отговорно Дружество) и ООД (Ограничено Отговорно Дружество) са две различни правни форми на дружества в България. Вотът разлики между тях:

 1. Брой на Учредителите:

  • ЕООД: Може да има само един учредител (един човек), който е отговорен за задълженията на дружеството.
  • ООД: Има поне двама учредители, които също така са отговорни за задълженията на дружеството.
 2. Капитал:

  • ЕООД: Изисква минимален основен капитал, който може да бъде поставен от учредителя.
  • ООД: Изисква минимален основен капитал, който е по-голям от този на ЕООД.
 3. Управление:

  • ЕООД: Управление от единен лице – учредителя. Правомощията могат да бъдат делегирани на мениджър, но учредителят е отговорен за дирекциите на дружеството.
  • ООД: Управлението се осъществява от управителен съвет, включващ всички учредители или представителите им.
 4. Роля на Управителя:

  • ЕООД: Управителят може да бъде учредителят или назначен от него.
  • ООД: Управителят може да бъде или да не бъде учредител. Може да бъде и външно лице.
 5. Други Различия:

  • Общите правила за основаване и функциониране на дружествата са подобни, но съществуват някои различия във формалностите и изискванията.

Изборът между ЕООД и ООД зависи от конкретните нужди и предпочитания на бизнеса и учредителите. Преди да решите, може да е полезно консултиране с професионален счетоводител или юрист, който да ви помогне да разберете подробностите и изискванията на всяка от тези правни форми.

Капиталът на фирмата представлява средствата или стойността, която е вложена в дружеството от страна на собствениците му (учредителите или акционерите). Това е форма на финансиране, която предоставя основните ресурси за стартиране, развитие и функциониране на бизнеса.

Капиталът може да бъде разделен на две основни категории:

 1. Основен (уставен) капитал:

  • ЕООД (Еднолично Ограничено Отговорно Дружество): Изисква минимален основен капитал, който се определя в статута на дружеството. Този капитал може да бъде внесен от единствения учредител.
  • ООД (Ограничено Отговорно Дружество): Има по-висок минимален основен капитал в сравнение с ЕООД и трябва да бъде разпределен между всички учредители.
 2. Допълнителен капитал (вторичен капитал):

  • Представлява допълнителни вложения или ресурси, които могат да бъдат внесени в дружеството след неговото учредяване. Това може да включва нови инвестиции от съществуващите собственици, печалби, кредити и др.

Капиталът е важен, тъй като предоставя стабилност и сигурност на фирмата, а също така и служи като гаранция за кредиторите. Когато учредителите внасят капитал в дружеството, те стават собственици на дял от бизнеса и имат определени права в зависимост от вида на дружеството и структурата му.

В България физическите лица са задължени да подават данъчна регистрация като физически лица в различни случаи. Някои от обстоятелствата, при които се изисква данъчна регистрация, включват:

 1. Трудова дейност:

  • Когато физическото лице осъществява трудова дейност, то трябва да бъде данъчно регистрирано като такова. Това включва и самостоятелна заетост (например, фрилансери).
 2. Получаване на доходи от наеми:

  • Ако лицето получава доходи от наеми, това обикновено изисква данъчна регистрация.
 3. Придобиване на доходи от свободна професия:

  • Физическите лица, които упражняват свободни професии, като лекари, адвокати, счетоводители и други, трябва да се регистрират за данъчни цели.
 4. Придобиване на доходи от издаване на имущество:

  • Ако физическото лице получава доходи от издаване на имущество, като например отдаване под наем на недвижими имоти, е необходима данъчна регистрация.
 5. Придобиване на други видове доходи:

  • В различни ситуации, когато лицето получава доходи от различни източници (например от продажба на акции, лихви, дивиденти и др.), данъчната регистрация може да бъде задължителна.

Важно е да се консултирате със счетоводител или данъчен съветник, за да получите конкретна информация и съвети, свързани с вашата конкретна ситуация и вид доходи.

“АД” означава “Акционерно дружество” и представлява една от основните правни форми на предприятия в България и много други страни. АД е търговско дружество, чийто капитал е разделен на акции, които могат да бъдат притежавани от акционери (собственици на акции).

Ето някои характеристики на Акционерното дружество:

 1. Капитал и Акции:

  • АД разполага с основен капитал, който е разделен на акции. Акциите са ценни книжа, представляващи собственост и дял от капитала на дружеството.
 2. Отговорност:

  • Акционерите не носят лична отговорност за задълженията на дружеството. Тяхната отговорност е ограничена до стойността на акциите, които притежават.
 3. Управление:

  • Управлението на АД може да бъде извършено от управителен съвет, избран от акционерите. Акционерите участват в управлението чрез гласуване на общи събрания.
 4. Публичност:

  • Акционерните дружества често са по-публични от други форми на дружества. Акциите могат да бъдат публично търгувани на борса.
 5. Капиталови Приходи:

  • Дружеството може да събира капиталови приходи чрез емисия на нови акции.
 6. Решения:

  • Важни решения се вземат чрез решение на общо събрание на акционерите.
 7. Дивиденти:

  • При печалба, дружеството може да разпредели дивиденти сред акционерите.

АД предоставя финансова прозрачност и учредителите на дружеството могат да бъдат физически или юридически лица. Формата на АД често се използва за по-големи и по-публични бизнеси, които искат да привлекат капитал от множество инвеститори.

ЕАД означава “Еднолично Акционерно Дружество” и представлява специфична правна форма на дружества в България. Това е подвид на акционерното дружество (АД), където единственият акционер е физическо или юридическо лице.

Ето някои характеристики на ЕАД:

 1. Единствен Акционер:

  • Основната разлика между АД и ЕАД е, че ЕАД има само един акционер.
 2. Капитал и Акции:

  • Като АД, ЕАД разполага с основен капитал, разделен на акции, които принадлежат на единствения акционер.
 3. Отговорност:

  • Единственият акционер не носи лична отговорност за задълженията на дружеството. Тяхната отговорност е ограничена до стойността на акциите.
 4. Управление:

  • Управлението на ЕАД може да се извършва от управителен орган, назначен от единствения акционер.
 5. Публичност:

  • ЕАД може да бъде по-затворено дружество в сравнение с АД, тъй като има само един акционер.
 6. Пълномощия на Акционера:

  • Акционерът в ЕАД има голяма степен на пълномощия и контрол върху дружеството.
 7. Приватност:

  • ЕАД може да предоставя повече приватност на акционера, тъй като не се изисква разгласяване на данни за други акционери.

ЕАД е подходяща за собственици, които предпочитат по-голям контрол и приватност върху дружеството и които искат да бъдат единствени акционери в бизнеса.

Свържете се с нас
за БЕЗПЛАТНА консултация!

Call Now Button