Актуално състояние от Агенцията по вписванията

Всеки може да потърси издаването на  удостоверение за актуално състояние за което и да е търговско дружество, от всяко териториално звено на Агенция по вписвания. Не е нужно да сте управител или пълномощник на това дружество. Удостоверението се издава към точно определени данни и отразява моментното състояние на дружеството.
Актуално състояние от Агенцията по вписванията

Актуално състояние: Всичко важно относно УАС

Независимо дали става въпрос за собствено или за търговско дружество на друго лице, е от съществено значение да бъде ясно какво е текущото състояние на фирмата, кога се налага издаването на удостоверение за актуално състояние (УАС) и как това удостоверение може да бъде получено.

УДОСТОВЕРЕНИЕ АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ

100% Безплатна консултация от наш експерт!

Кликнете върху бутона отдясно, за да научите повече за уеб дизайн и начините, чрез които можем да помогнем на бизнеса Ви да изпъкне онлайн!

Какво е удостоверение за актуално състояние?

Какво е удостоверение за актуално състояние?

Документът за актуално състояние се издава от Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ и служи за потвърждение на съществуването на определена фирма. Този документ включва следната информация за съответното търговско дружество:

 1. Наименование.
 2. Единен идентификационен код (ЕИК).
 3. Седалище.
 4. Адрес на управление.
 5. Вид на юридическото лице (търговец).
 6. Предмет на дейност.
 7. Представляващи го лица.
 8. Начин на представляване, съобразно данните, вписани в съответния регистър.

Този документ е официален и може да се използва за удостоверяване на дейността и доказване на обстоятелствата, регистрирани в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ за определена фирма. Освен това, той може да послужи за проверка на актуалното състояние на дадена фирма по всяко време, например при работа с клиенти или партньори.

Удостоверението може да включва и други реквизити като капитал, апортни вноски, адрес за кореспонденция с НАП, код по НКИД и други, според вида на дружеството. Този документ се издава към точно определена дата и отразява моментното състояние на дружеството, като юридическата му валидност е един ден. За получаването на удостоверението не е необходимо да сте управител или пълномощник на дружеството, за което искате информацията.

Как да получа удостоверение за актуално състояние на фирма?

Удостоверения за актуално състояние на фирми могат да се получат по два начина: лично на място и чрез електронни услуги.

Получаване на място:

 1. Посетете близкия до вас офис на Агенция по вписванията и представете ЕИК и наименованието на търговеца на гишето.
 2. Служителят ще ви информира за броя странице в удостоверението за актуално състояние и каква сума трябва да заплатите. Обикновено първата страница струва 5 лв, а всяка следваща – 2 лв. Трябва да заплатите такса и за банков превод.
 3. В София има клон на банката в сградата на Агенцията, където можете да заплатите таксата на място. Ако сте извън София, може да използвате близка банкова филиална за тази цел или да заплатите таксата предварително по банкова сметка, която е посочена на уеб сайта на Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.
 4. След плащането и предоставянето на документа за платена такса, ще ви бъде издадено подписано и удостоверено удостоверение за актуално състояние.

Важно е да отбележите, че ако фирмата има седалище в определен град, можете да получите удостоверението и от клона на Агенцията по вписванията в друг град.

Получаване по електронен път:

 1. Регистрирайте се на уебсайта на Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.
 2. Влезте с потребителско име и парола и изберете “Електронни услуги” от менюто.
 3. В лявата част на менюто ще намерите поле “Удостоверения за актуално състояние, вписвания, обявявания, преписи”. Изберете този опция.
 4. Въведете ЕИК и изберете вида на удостоверението, което ви е необходимо.
 5. Въведете вашия e-mail адрес, на който желаете да получите удостоверението.
 6. Заплатете държавната такса, която е 4 лв., и таксата за превод, която е 1,50 лв.
 7. След плащането ще получите удостоверението по e-mail. То ще бъде изготвено и удостоверено към точно определена дата и се изпраща в електронен формат.
Как да получа удостоверение за актуално състояние на фирма?
КОГА Е НЕОБХОДИМО УАС

Кога е необходимо да се представи актуално състояние?

Удостоверение за актуално състояние (УАС) често се изисква, особено за международни цели, за да се потвърди съществуването на определена фирма. В случай, че удостоверението е предназначено за употреба извън България, върху него трябва да бъде поставен специален (квадратен) печат от Агенцията по вписванията.

Например, в някои случаи чуждестранни институции или партньори могат да поискат УАС, за да се уверят във валидността на фирмата преди да установят сделки или партньорства.

Въпреки това е важно да се отбележи, че при самата регистрация на фирма в България, не се изисква удостоверение за актуално състояние. Законно е да се поискат такива документи от органи, които изпълняват публични функции, но те не могат изрично да налагат този изискване, освен ако имат законна основа за това. Такива органи могат да получат информация за фирмата, като направят справка в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

Този принцип важи и за случаите, когато фирмата кандидатства за обществена поръчка. В такива ситуации е достатъчно да предоставите само ЕИК на фирмата.

Служители или органи, които настояват за представяне на удостоверение за актуално състояние без законно основание, подлежат на санкции съгласно Закона за Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ. Глобите за такива нарушения се определят между 100 и 500 лв.

При регистриране на дружество, собственост на чуждестранно лице

При регистрацията на дружество в България, което е собственост на чуждестранно юридическо лице или когато се правят промени в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ на чуждестранна компания, се изисква удостоверение за актуално състояние на това чуждестранно дружество. Този документ трябва да бъде издаден от търговския регистър на страната, в която е регистрирано чуждестранното юридическо лице. Това изискване се прилага например в случай, когато чуждестранна фирма желае да стане съдружник в българска фирма.

Целта на това изискване е да се уверят длъжностните лица в България, че органите, които вземат корпоративни решения, са компетентни и имат правомощията да представляват чуждестранната компания.

След получаване на удостоверението за актуално състояние на чуждестранното дружество, важно е да се обърне внимание на срока на валидност на този документ. Съгласно Методическите указания, утвърдени от директора на дирекция “Длъжностни лица по регистрацията” и оповестени на уеб страницата на Агенция по вписванията, удостоверенията за актуално състояние на чуждестранните юридически лица са валидни за период от 1 година от датата на издаване. Това означава, че този документ трябва да бъде актуален и валиден през целия период на съдружничество или корпоративни промени в България, за които се изисква предоставянето на това удостоверение.

ЗА КОГО СА НАШИТЕ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ
Сега вие разбирате какво представлява актуално състояние на фирма и как можете да получите удостоверение за него при необходимост.

Заключение

Сега вие разбирате какво представлява актуално състояние на фирма и как можете да получите удостоверение за него при необходимост. Често е от съществено значение да извършвате такива проверки за фирми, които са ваши партньори или клиенти, особено ако сте на първо начало на сътрудничество с тях.

Ако имате нужда от консултация с опитен адвокат по търговско право или ви е необходимо съдействие по въпроси, свързани с актуално състояние на фирми, не се колебайте да се свържете с нас. Ние сме на разположение, за да ви помогнем.

Свържете се с нас
за БЕЗПЛАТНА консултация!

Call Now Button