Данъчна регистрация и удостоверение за българи

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство (2396) Издаване на удостоверение за наследници (2016) Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти (9401) Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца (2075)
Данъчна регистрация и удостоверение за българи

Подаване на годишни счетоводни отчети и данъчна декларация

Подаването на годишни счетоводни отчети и данъчни декларации в България следва определени правила и срокове:

  1. Подаване на отчети в Националния статистически институт (НСИ): Този процес се извършва чрез интернет страницата на НСИ. Дружествата, които не са активни и нямат дейност, са освободени от това задължение, при условие че подадат декларация за липса на дейност. Счита се, че компанията няма дейност, ако няма приходи и разходите й са по-малко от 500 лева годишно.

  2. Подаване на годишни финансови отчети пред данъчните власти: Данъчната декларация е свързана с данните, предоставени на НСИ. Това означава, че преди да се подаде данъчна декларация, трябва първо да се подадат финансовите данни на уебсайта на НСИ. Българските фирми имат краен срок до 30 юни на всяка година, за да подадат данъчната декларация за предходната година. След този срок, те имат още 3 месеца до 30 септември, за да коригират декларацията си и да променят финансовите данни без санкции.

  3. Подаване на годишни финансови отчети в Търговския регистър: Българските фирми трябва да публикуват годишните си финансови отчети пред Търговския регистър, където могат да бъдат разглеждани от трети лица. Срокът за подаване на годишните финансови отчети за изминалата година е до 30 септември на следващата година.

  4. Съдържание на годишните финансови отчети: Отчетът, предаван в Търговския регистър, трябва да включва подписите на директора на дружеството и на упълномощен счетоводител или експерт-счетоводител.

  5. Освобождение при липса на дейност: Дружествата, които нямат дейност, са освободени от изискването да внесат несъстоятелност в Търговския регистър, ако подадат декларация за липса на дейност.

Тези процедури са важни за съответствие с българските закони и регулации и за поддържане на актуална финансова информация за дружествата в страната.

Свържете се с нас
за БЕЗПЛАТНА консултация!

Call Now Button