Дропшипинг счетоводство

Този текст предоставя полезна информация за всички, които се занимават с дропшипинг и онлайн продажби, независимо от това дали са учредили фирма (например, ЕООД, ООД или ЕТ) или продължават да работят като физически лица.

Дропшипинг счетоводство

Какви документи и информация са нужни на счетоводителя ми?

Този текст предоставя информация от съществено значение за всички, които се занимават с онлайн търговия, независимо дали са официално регистрирани като компании (например, ЕООД, ООД или ЕТ) или продължават да функционират като индивидуални физически лица.

В началото, е важно да се отбележи, че ако участвате в света на търговията, трябва да поддържате документация за следните ключови аспекти:

 1. Източник на стоките – трябва да фиксирате точното произходно място и доставчика на всяка закупена стока.

 2. Плащания – записвайте начина, по който сте извършили плащанията за закупените стоки.

 3. Транспорт – следете как стоките са били транспортирани и от кого.

 4. Продажби – запишете информацията за клиентите и как стоките са били доставени до тях.

 5. Парични транзакции – записвайте как клиентите са изплатили за закупените стоки.

 6. Връщания и замени – следете всички случаи, в които сте били принудени да приемете връщане на стока или върнати пари.

За всички тези процеси, освен за общата стойност на сделките, трябва да запазвате и точната дата на тяхното извършване.

За да сте максимално подготвени, предоставяме списък с най-често използваните системи и документи, които трябва да бъдат внимателно поддържани и архивирани на сигурни места. При случай на данъчна проверка, предоставянето на тези документи е от съществено значение за предотвратяване на нежелани проблеми. Важно е да имате предвид, че всички справки и документи трябва да съдържат името на вашата компания или, в случай на крайна необходимост, името на един от собствениците или управителите.

 1. Справки от Amazon – задължителни! Важно е редовно да изтегляте вашите Order History Reports в CSV или tab-delimited формати за всеки месец. Този документ ще ви помогне да докажете пред данъчните органи, че сте закупили стоките, указвайки датите на закупката, цените, използвания транспорт и други релевантни данни. Ако управлявате повече от един акаунт, трябва да предоставите справки за всички използвани през месеца акаунти.

 2. Фактури в PDF формат от платформите като Amazon, Walmart и kmart – силно препоръчителни! Въпреки че съществува информация в Order History Report, фактурите могат да удостоверят данните и да ги направят по-надеждни за данъчните органи. Важно е да ги поддържате актуални и съхранявайте в сигурно място.

 3. Справки за върнати стоки от Amazon или други платформи – задължителни! Важно е да следите за върнати стоки и парични средства, които сте получили като резултат от тях.

 4. Справки за закупените подаръчни карти от Amazon – препоръчителни! Тези справки предоставят информация за закупените подаръчни карти и начина на плащане. Тази информация може също да се намери и в справките на платежните системи като PayPal и банкови извлечения.

 5. Справки от PayPal – задължителни! Необходими са няколко различни справки, включително история на транзакциите, месечен отчет за продажбите, извлечение за определен месец и месечен финансов обобщителен отчет.

 6. Справки от други платежни методи – задължителни! Всички други използвани платежни методи следва също да бъдат задокументирани и архивирани.

 7. Справки от пощенски или куриерски услуги – задължителни! Ако използвате такива услуги, които не са включени в горепосочените справки, също трябва да съхранявате съответната информация.

С тези мерки за поддържане на документацията, вие ще бъдете подготвени за ефективно справяне с данъчни проверки и предоставя на нужните данни пред данъчните органи. Важно е да следвате всички регулации и да съхранявате тези документи на сигурно място за оптимална защита и съответствие със закона.

Не пропускайте да архивирате и всички останали документи, които са изисквани от фирмите да запазят поне за период от пет години, съгласно изискванията на закона за счетоводството.

Още по темата

Не пропускайте да архивирате и всички останали документи, които са изисквани от фирмите да запазят поне за период от пет години, съгласно изискванията на закона за счетоводството. Такива документи включват фактури (както национални, така и международни, включително тези свързани с реклама в платформи като Google и Facebook, сделки в Skype, UpWork, Amazon и други), товарителници, приемо-предавателни протоколи, записи за стоки и складове, договори, банкови извлечения, касови бележки и други финансови документи.

Стремете се да уведомявате своя счетоводител предварително за всички нетрадиционни или важни сделки, които планирате да осъществите като купувач или продавач. Ако не успеете да се консултирате с него предварително, уведомете го възможно най-скоро след извършването на сделката и предоставете му необходимите документи до края на месеца. При обемни записи лесно може да се пропуснат важни детайли, затова важно е всички, участващи във вашата фирма, да бъдат информирани.

Избягвайте плащания, които не са свързани с основната дейност на фирмата, тъй като те могат да доведат до допълнителни сложности. Особено внимавайте с трансферите на средства към физически лица в чужбина или към офшорни фирми. Големите преводи винаги привличат внимание от страна на органите за сигурност и може да ви наложат да предоставите обяснения, дори ако не сте извършили нищо незаконно.

Накрая, старайте се да предоставяте задължителните документи в началото на следващия месец. Това е така, защото крайният срок за обработка и подаване на ДДС декларациите на фирмите, регистрирани по ДДС, е на 14-тия ден на следващия месец. Колкото по-рано предоставите документите, толкова по-голяма е вероятността всичко да бъде успешно и без проблеми.

Свържете се с нас
за БЕЗПЛАТНА консултация!

Call Now Button