Изваждане на Европейска здравноосигурителна карта

Издаване на ЕЗОК: Издаването ѝ в България е безплатно и може да стане в регионалните здравни каси по постоянен адрес, в клон на банка ДСК или банка Алианц, както и в някои книжарници в страната. Срокът за издаване е 30 дни, но често здравната карта е готова и мога да я получа след 15 дни.
Изваждане на Европейска здравноосигурителна карта

Изваждане на Европейска здравноосигурителна карта

Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) е важен документ за европейските граждани, които пътуват в граници на Европейския съюз и се нуждаят от медицинска помощ. Ето основните точки от текста:

  1. Издаване на ЕЗОК: ЕЗОК се издава на всички европейски граждани, които имат непрекъснати здравноосигурителни права и се нуждаят от медицинска помощ по време на престой в друга държава-членка на Европейския съюз. Издаването на тази карта в България е безплатно и може да стане на различни места, включително в регионални здравни каси, банки или книжарници.

  2. Срок на валидност: Валидността на ЕЗОК зависи от обстоятелствата. Обикновено тя е за една календарна година, но може да бъде по-дълга, ако сте непълнолетен или пенсионер. Тази информация се определя при издаването на картата.

  3. Права, предоставени от ЕЗОК: ЕЗОК позволява на притежателя си да получи спешна и неотложна медицинска помощ по време на престоя си в чужбина. Ако медицинската интервенция е безплатна за гражданите на дадената държава-членка, тя е безплатна и за вас. В противен случай имате право да поискате възстановяване на разходите от Здравната каса в България.

  4. Цел на пътуването и използване на ЕЗОК: Важно е да се обърне внимание, че ЕЗОК се използва за спешна медицинска помощ при инцидентни ситуации. Ако пътувате с цел получаване на медицинско лечение или процедури, картата не може да бъде използвана.

  5. Загуба на картата: В случай на загуба на ЕЗОК по време на престой в друга държава, можете да поискате удостоверение от институцията, която първоначално ви е издала картата. Това удостоверение замества картата и ви предоставя същите права.

Свържете се с нас
за БЕЗПЛАТНА консултация!

Call Now Button