Онлайн банкиране

Онлайн банкирането разполага с възможност за справки и банкова информация от разплащателната сметка. По този начин се осъществява възможност за изключително бързо ежедневно контиране по счетоводен начин на всяко банково движение, контрол и проследяване на паричните средства.
Онлайн банкиране

Онлайн банкиране

Фирмата предоставя на своите клиенти услуги свързани с обработката на платежни нареждания и финансовото управление. Клиентите могат да избират от следните услуги:

  1. Попълване на платежни нареждания към републиканския и общинския бюджет, както и към контрагенти. Тази услуга включва създаване на платежни документи, които съдържат информация за плащанията към различни получатели.

  2. Подписване на платежни нареждания както към бюджета, така и към контрагенти. Това означава, че фирмата може да създаде платежни документи и да ги подпише с електронен подпис или цифров сертификат, което гарантира тяхната автентичност и законност.

  3. Управление на паричните средства, което включва създаване и поддържане на банкови сметки, следене на движението на парите, изготвяне на финансови отчети и управление на бюджета на фирмата.

  4. Изготвяне на различни видове платежни документи, които са необходими за различни финансови операции и сделки.

С цел по-голяма гъвкавост, фирмата предоставя различни нива на достъп до тези услуги, които могат да бъдат индивидуално ограничени или разширени според нуждите на клиента. Така клиентите могат да избират конкретните услуги, които отговарят на техните изисквания и да получат персонализирано финансово управление.

Свържете се с нас
за БЕЗПЛАТНА консултация!

Call Now Button