Постоянен достъп до фактури и справки на фирмата

Тази програма предлага няколко важни функционалности, свързани със счетоводството и управлението на документи на фирмата:

Постоянен достъп до фактури и справки на фирмата

Програма за следене на счетоводството

Тази програма предлага няколко важни функционалности, свързани със счетоводството и управлението на документи на фирмата:

 1. Въвеждане на контрагенти – клиенти и доставчици:

  • Възможността да добавите информация за клиенти и доставчици в базата данни на програмата.
 2. Издаване на фактури и проформа фактури:

  • Възможността да създавате фактури и проформа фактури за вашите бизнес партньори.
  • Възможност за превод на фактури на английски и румънски език за удобство при работа с международни клиенти и доставчици.
 3. Достъп до счетоводните статии и справки:

  • Достъп до счетоводните статии и справки, включително хронологичен регистър.
  • Възможност за филтриране на информацията по различни критерии като период, папка, контрагент и други.
 4. Оборотна ведомост и главна книга:

  • Възможност за генериране на оборотна ведомост и главна книга, които предоставят обобщена информация за финансовото състояние на фирмата.
 5. Синтетични регистри по сметки:

  • Достъп до синтетични регистри, които помагат за следене на движението по сметките на фирмата.
 6. Справки по контрагенти в лева и валута:

  • Възможност за преглед на информацията за контрагентите както в националната валута (лева), така и в други валути.
 7. Баланс и отчет за приходите и разходите:

  • Възможност за генериране на баланс и отчет за приходите и разходите за по-детайлна финансова анализация.
 8. Достъп до документите на фирмата:

  • Възможност за преглед на всички документи на фирмата, включително получени и издадени фактури, договори, кореспонденция с НАП и други.
  • Възможност за съхранение и организиране на всички документи в папката на фирмата.
 9. Качване на документи без използване на имейл:

  • Възможност за качване на документи директно в програмата, без да се налага използване на имейл.
  • Документите могат да бъдат подредени и организирани така, че да бъдат достъпни, преглеждани и използвани по всяко време.

Тази програма предоставя пълен и прозрачен достъп до счетоводството и управлението на документите на фирмата, като предлага широк спектър от функционалности, които улесняват ежедневната работа на контабила и бизнес процесите.

Преглед на документите на фирмата онлайн

Преглед на документите на фирмата онлайн

 • MOXX Accounting дава възможност за достъп до всички документи на фирмата, с които разполага КОНТАБИЛ, т.е. достъп до самата папка с документите на фирмата.
 • Документите включват както изпратените от Вас файлове, така и файловете, създадени от КОНТАБИЛ, включително документи в Word и Excel. КОНТАБИЛ сканира всички документи, получени на хартия, така че можете да видите и тях.
 • Имате достъп до всички документи, без изключение, от самата регистрация на фирмата, пълномощни, договор за счетоводство, получени и издадени фактури, отчети за продажби, договори, банкови документи, кореспонденция с НАП, данъчни декларации, годишни отчети и всички останали документи.
 • Достъпът до документите е лесен, през factura.biz. Имате нужда само от компютър, таблет или телефон и достъп до интернет.
 • Така получавате достъп до цялата информация и документи, с които КОНТАБИЛ разполага.
 • Заедно с достъпа и до счетоводните справки, с възможност за експорт, достъпът до документите означава прозрачност и откритост в нашата работа.

Предоставяне на документи онлайн

Счетоводството работи с документи, които клиентите предоставят. Тези документи могат да бъдат предоставени в два формата – хартиен или електронен. При изпращане на хартиени документи, КОНТАБИЛ ги сканира, след което вие получавате достъп до тях, както беше описано по-горе.

Документите могат също така да се изпращат по електронен път, което дава възможност за дистанционно водене на счетоводството. Традиционният начин за изпращане на документите по електронен път е чрез имейл, но този метод има няколко недостатъка, като неудобство при изпращане и трудност при търсене на документите в имейловата поща.

Затова програмата factura.biz предоставя удобен начин за изпращане на документите. Можете да влезете в нея както през компютър, така и през телефон, като използвате вашето потребителско име и парола, които могат да бъдат запаметени в браузъра.

В раздела “Uploads” на програмата можете да създавате папки и да качвате документи в тях, подреждайки ги по удобен начин. Документите могат да бъдат качвани от вашия компютър или телефон, а също така и директно от камерата на вашия телефон. Когато изберете опцията за камера, програмата автоматично ще снима документа и го качва в съответната папка в factura.biz. Така документът става достъпен за КОНТАБИЛ, но и за вас, когато имате нужда от него.

Според вашите предпочитания, качените документи могат да ви бъдат изпращани и по имейл като доказателство за тяхното качване, осигурявайки ви удобство и прозрачност при обработката на финансовата информация на вашата фирма.

Счетоводството работи с документи, които клиентите предоставят. Тези документи могат да бъдат предоставени в два формата – хартиен или електронен.

Свържете се с нас
за БЕЗПЛАТНА консултация!

Call Now Button