Регистрация на търговска марка в България и ЕС

Ако имате успешен бизнес на територията на Европейския съюз, това е чудесно. Обаче, настъпва момент, в който вашата компания се нуждае от марка, която да я представлява и защитава пред големият свят на бизнеса. Всеки може да предяви претенции срещу вас, ако марката ви не е регистрирана и защитена. Затова е изключително важно да регистрирате вашата марка на територията на Европейския съюз.

Регистрация на търговска марка в България и ЕС

Регистрация на търговска марка в България и ЕС

Развивате успешен бизнес в Европейския съюз? Това е впечатляващо постижение. Обаче настъпва момент, в който е важно да се грижите за защитата и представянето на вашата фирма на широкия бизнес свят. Всеки може да предизвика неприятности, ако марката ви не е добре защитена. Затова, регистрирането на марка в ЕС е от съществено значение за вашата компания. В тази статия ще разберете какво представлява търговската марка, какви са изискванията за регистрация и как се извършва този процес, както и какви разходи са свързани с него. Трябва да имате предвид, че търговската марка може да бъде регистрирана както само в една или няколко държави в ЕС, така и в страни извън него.


 

Регистрацията на търговска марка в ЕС предоставя няколко важни предимства за вашата компания:

 • Защитава стойността на вашата марка: Регистрацията предпазва инвестицията във вашата марка и я прави юридически призната в Европейския съюз.
 • Създава актив: Марката става актив на вашата фирма, който може да бъде използван и търгуван.
 • Защитава ви от конкурентни марки: Регистрираната марка ви предоставя право на ексклузивно ползване в ЕС и предотвратява други компании да използват подобни марки.
 • Определя вашите права: Марката определя вашите права към логото, името или символа, който сте регистрирали.
 • Предотвратява фалшифициране и измами: Регистрираната марка улеснява разпознаването на вашите продукти или услуги и предотвратява фалшифициране или измами.
 • Една регистрация за всички държави-членки на ЕС: Процесът на регистрация се извършва по електронен път на един език и важи за всички държави-членки на ЕС.
 • Изключително право в ЕС: Марката ви предоставя изключително право за ползване на марката във всички сегашни и бъдещи държави-членки на ЕС, и това на разумен ценови стандарт.
 • Достъп до близо 500 милиона потребители: Можете да разширите вашето присъствие на пазар с почти 500 милиона потребители в ЕС, което може да стимулира растежа на вашата фирма.
 • Дългосрочна валидност: Марката на ЕС има валидност от 10 години, но можете да я подновявате неограничено, като всяко подновление се продължава с още 10 години. Това ви предоставя дългосрочна защита на марката си.

100% Безплатна консултация от наш експерт!

Кликнете върху бутона отдясно, за да научите повече за уеб дизайн и начините, чрез които можем да помогнем на бизнеса Ви да изпъкне онлайн!

Според член 9 от Закона за марките и географските означения, марката представлява знак

Какво е търговска марка?

Според член 9 от Закона за марките и географските означения, марката представлява знак, който е в състояние да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде изразен в графична форма. Такива знаци могат да бъдат разнообразни, включително думи (като “Vions”), включително имена на лица, букви (например “БГХО”), цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или нейната опаковка, комбинации от цветове, звукови сигнали или каквито и да било комбинации от такива знаци.

Правото върху марката се придобива чрез регистрацията й, която влиза в сила в момента на подаване на заявката. След като марката е регистрирана, собственикът получава изключителни права върху нея и може да я използва по свое усмотрение. Тези права включват възможността за подобрение, развитие и пазарно насочване на марката, както и правото да разрешава или забранява използването на марката от трети лица. Това право предоставя защита и признаване на уникалността на вашата марка в търговския свят.

С какви изисквания трябва да се съобразите в процеса на регистрация?

След като сте избрали марката, която желаете да регистрирате, трябва да се придържате към няколко важни изисквания:

 1. Избягвайте обичайни знаци и думи в говоримия език: Марката ви не трябва да включва знаци или думи, които са обичайни и широко използвани в общия език. Това може да затрудни разграничаването на вашата марка от обикновените наименования.

 2. Избягвайте обидни думи и изрази: По закон, не можете да използвате обидни думи и изрази във вашата марка, тъй като това би противоречило на обществения ред и морала.

 3. Не включвайте знамена на държави или исторически паметници: Марката ви не трябва да съдържа символи или знамена на държави или исторически паметници, иначе може да нарушите правилата.

 4. Марката трябва да има отличителен характер: Вашата марка трябва да бъде уникална и да има способността да отличава стоките или услугите ви от тези на други.

 5. Избягвайте подражаването на други марки: Вашата марка трябва да бъде оригинална и да не прилича на други марки, които вече са регистрирани. Подражаването на други марки може да доведе до заблуждение сред клиентите.

 6. Не описвайте стоките или услугите си: Не можете да регистрирате марка, която описва директно какво продавате. Например, марката “Кафе” не би била приета, защото описва продукта.

 7. Започнете реално използване на марката: След като регистрирате марката, трябва да започнете реално да я използвате в течение на първите пет години след датата на регистрацията. В противен случай, регистрацията може да бъде отменена, освен ако представите основателни причини за неползването й.

След като съобразите тези изисквания и успешно регистрирате марката си, ще получите изключителни права върху нея, които ще ви предоставят защита и уникалност в бизнес средата.

Регистрирайте марката на вашата компания, която ще я представлява в света на бизнеса, на територията на Европейския съюз.
Предимства на регистрацията на търговска марка в ЕС: защита, актив, конкурентно предимство, дългосрочност.

Как да регистрирате търговска марка на територията на Европейския съюз?

Можете да регистрирате марка за Европейския съюз по електронен път чрез портала на Европейската служба по интелектуална собственост (EUIPO), като основната такса за това е 850 евро. Алтернативно, заявката може да бъде подадена в приемната на Службата в град Аликанте, по пощата, куриер или факс, но този метод е по-скъп, с такса в размер на 1000 евро.

Важно е да имате предвид, че тази такса покрива регистрацията на марката в един избран от вас клас за защита. Ако планирате да предлагате различни продукти или услуги от различни класове, или ако смятате да разширите своя бизнес в бъдеще, трябва да обмислите защитата на марката си в повече от един клас. Таксата за добавяне на втори избран клас чрез електронно подаване е 50 евро, а за всеки следващ клас след втория таксата е 150 евро.

Този процес ви позволява да защитите марката си на територията на Европейския съюз и да осигурите правна защита за вашата търговска идентичност в голяма част от Европа.

Какво ще предлагате под марката?

Преди да подадете заявка за регистрация на марка, важно е да определите в кой или кои класове от Класификацията от Ница искате да бъде защитена вашата марка в Европейския съюз. Тази класификация включва общо 45 класа и служи за категоризиране на различни видове стоки и услуги, за които можете да използвате вашата търговска марка. Всеки клас включва специфични термини и описания, които определят конкретните стоки или услуги, за които се търси защита.

Изборът на правилните класове е от съществено значение, тъй като марката ви ще бъде защитена само за стоките или услугите, които сте указали във вашата заявка. За да направите този избор, трябва да разберете какви са стоките или услугите, които предлагате или планирате да предлагате под марката си, и да ги свържете с подходящите класове от Ница.

Например, ако вашата компания произвежда обувки, тези обувки биха били покрити от определен клас за стоки. Ако предоставяте консултации по маркетинг, този вид услуги би попадал в друг клас. Така чрез правилното определение на класовете, можете да осигурите защита за марката си в съответните сфери на бизнеса.

Преди да подадете заявка за регистрация на марка, важно е да определите в кой или кои класове от Класификацията от Ница искате да бъде защитена вашата марка в Европейския съюз.
трябва да извършите проверка за наличие на подобни марки, тъй като, ако вече съществува марка с подобен или идентичен знак

Проверката

Преди да подадете заявка за регистрация на марка, трябва да извършите проверка за наличие на подобни марки, тъй като, ако вече съществува марка с подобен или идентичен знак, вашата заявка може да бъде отхвърлена, и таксите, които сте заплатили, няма да бъдат възстановени. Тази проверка е безплатна и можете да я извършите в базите данни на EUIPO, като използвате инструментите “eSearch plus” или “TMview”. Важно е да бъдете внимателни и детайлни при извършването на тази проверка.

Един начин да започнете търсенето е да напишете точния знак на вашата търговска марка в полето за търсене. Например, ако вашата марка е “вселенска красота”, въведете този текст в полето за търсене. Можете да използвате и специални символи като ? * ” ” и @, за да помогнете в търсенето. Важно е да отбележите, че вашата марка не може да бъде идентична или подобна на друга търговска марка от същия клас.

Ако установите подобна или идентична марка, трябва да изследвате нейния статус, класовете, за които е регистрирана, и сходствата между вашата марка и тази марка. Също така трябва да разберете кой притежава вече съществуващата марка. При подаване на заявка, трябва да укажете дали сте физическо или юридическо лице и да предоставите съответната информация за вас или вашата фирма.

След това следва да прикачите изображението на марката (логото) към вашата заявка. След като заявката бъде получена, експерт ще провери дали всичко е изпълнено коректно и дали са платени необходимите такси. Ако има несъответствия или недостатъци, ще получите указания и определен срок, в който да ги коригирате.

След това, заявката се преглежда по абсолютни основания за отказ, което означава, че се проверява дали марката има достатъчно отличителен характер. Ако няма основания за отказ, заявката се публикува в Бюлетина на марките на Европейския съюз на всички официални езици на ЕС. След публикацията, трети лица имат срок от 3 месеца, в който могат да подават възражения срещу вашата марка.

Свържете се с нас
за БЕЗПЛАТНА консултация!

Call Now Button