Счетоводство на агенция за недвижими имоти

Без съмнение, бизнесът с недвижими имоти е един от най-печелившите. За да работи добре агенцията за недвижими имоти, трябва да се възползва от качествено финансово управление, за да бъде на печалба и да няма проблеми със записването на приходите и разходите. Най-често агенциите разчитат на така нареченото облекчено счетоводство, така че да си спестят значителни разходи.

Счетоводство на агенция за недвижими имоти

Kaĸ ce вoди cчeтoвoдcтвo нa aгeнция зa нeдвижими имoти?

На първо време ви предлагаме да работите със счетоводна фирма, която има опит във воденето на счетоводство на агенции за недвижими имоти. Опитните счетоводители ще се погрижат за всеки изникнал случай, свързан със счетоводен запис, данъчни плащания, изготвяне на бизнес стратегии и други. Ето някои от услугите, предлагани за бизнеса с недвижими имоти:

  1. Пълен пакет (счетоводно обслужване);
  2. Изготвяне и подаване в срок на ДДС декларации;
  3. Консултация относно въпроси за данъци и здравно осигуряване;
  4. Консултация по всички юридически въпроси;
  5. Изготвяне/изчисление на заплати;
  6. Подаване на всякакви видове данъчни декларации;
  7. Подаване на Годишен финансов отчет.
 

Ако до този момент не сте намерили подходяща счетоводна фирма, която да ви предложи този пакет от счетоводни услуги, тогава можете да се свържете с нас. Разполагаме с квалифициран екип, който ще ви бъде полезен и ще се погрижи агенцията ви да работи дългосрочно и на печалба.

100% Безплатна консултация от наш експерт!

Кликнете върху бутона отдясно, за да научите повече за уеб дизайн и начините, чрез които можем да помогнем на бизнеса Ви да изпъкне онлайн!

Съществуват множество причини, поради които трябва да потърсите счетоводна фирма, която да се грижи за финансите на вашата агенция за недвижими имоти.

Зaщo e нyжнo cчeтoвoдcтвo нa aгeнция зa нeдвижими имoти?

Съществуват множество причини, поради които трябва да потърсите счетоводна фирма, която да се грижи за финансите на вашата агенция за недвижими имоти. В крайна сметка, е необходимо да следите паричните потоци и да управлявате ефективно. Бизнесът с недвижими имоти включва както натрупване на печалби, така и значителни разходи за закупуване на имоти, онлайн реклама, транспортни разходи и други.

Да, наистина сделките с недвижими имоти са много печеливши, и това е ясен сигнал, че е време да потърсите добро счетоводно обслужване. В повечето случаи фирмите в сектора трябва да се регистрират по ЗДДС, тъй като техният оборот е значителен. Разбира се, необходимо е да се подават декларации по ДДС и други данъчни декларации, както и годишен финансов отчет към НАП.

Фирмите в бранша могат да изберат индивидуален счетоводител, който да се грижи за техните финансови дела и данъци, но също така могат и да се обърнат към счетоводна кантора, чието обслужване ще бъде по-бързо и качествено. В счетоводните фирми работят екипи от професионалисти, така че винаги можете да се разчитате на тях. По този начин ще постигнете по-добри резултати и успехи.

Πpeдлaгa ли ce oнлaйн cчeтoвoдcтвo нa aгeнция зa нeдвижими имoти?

Да, възможно е повечето операции по водене на счетоводство на агенция за недвижими имоти да се извършват онлайн, без да посещавате физически офис на счетоводната фирма. Вие можете да получавате консултации по имейл, телефон или по друг удобен за вас начин. Това е добра новина, защото спестявате много време и пари, които биха ви отишли при постоянните физически посещения на счетоводителя.

Онлайн счетоводството вече е напълно възможно. Бизнесът може да изпраща и получава данни отдалечено, да разписва електронни документи и да извършва своята работа в интернет пространството. Добрите счетоводни кантори ще ви предложат този вариант, за да бъдете доволни. Разбира се, това няма да наценява тарифата за обслужване, а ще ви спести пари.

Да, възможно е повечето операции по водене на счетоводство на агенция за недвижими имоти да се извършват онлайн, без да посещавате физически офис на счетоводната фирма.
Дали е скъпо счетоводството на бизнес с недвижими имоти?

В заключение

Сега ви предлагаме да премислите избора на счетоводство за вашата агенция за недвижими имоти и да се ориентирате към истински компетентни специалисти. С тяхна помощ ще разрешите всички възникнали данъчни и счетоводни въпроси, за да се чувствате спокойно и да нямате никакви проблеми. Разбира се, можете да разчитате на нашата компетентна помощ по всяко време.

Обща информация

Дали е скъпо счетоводството на бизнес с недвижими имоти?

Стоимостта на счетоводните услуги за бизнеса с недвижими имоти зависи от обема на работата и може да се изготви пакетна услуга, която да включва воденето на счетоводството на агенцията за недвижими имоти. Важно е да се отбележи, че разходите за счетоводството няма да бъдат високи в сравнение с приходите.

Счетоводител или счетоводна къща – какво да изберем?

Професионалните счетоводни къщи могат да се справят по-бързо със счетоводните нужди на агенциите за недвижими имоти, затова ви препоръчваме тяхното обслужване.

Какви счетоводни услуги се предлагат за бизнеса с недвижими имоти?

Общият пакет включва пълно счетоводно обслужване, подаване на данъчни декларации, подаване на ГФО, данъчни и счетоводни консултации и много други.

Свържете се с нас
за БЕЗПЛАТНА консултация!

Call Now Button