Социални и здравни осигуровки в България

Българският модел на здравеопазване включва както схеми, основани на осигуровки, така и финансирани чрез данъците схеми. Обществените социалноосигурителни схеми осигуряват парични обезщетения и пенсии срещу риск от: болест; инвалидност; майчинство; професионални болести и трудови злополуки; старост и смърт.
Социални и здравни осигуровки в България

Социални и здравни осигуровки в България

Българският модел на здравеопазване включва както схеми, основани на осигуровки, така и финансирани чрез данъците схеми. Обществените социалноосигурителни схеми осигуряват парични обезщетения и пенсии срещу риск от: болест; инвалидност; майчинство; професионални болести и трудови злополуки; старост и смърт.

Тук са обяснени различни аспекти на социалните осигуровки в Република България, както и начините за проверка на тези осигуровки. Ето основните точки:

  1. Видове социални осигуровки: В България съществуват различни видове социални осигуровки, включително обществено осигуряване, допълнително социално осигуряване, краткосрочно и дългосрочно обществено осигуряване, здравно осигуряване и други. Всяка от тези категории покрива различни аспекти на социалната сигурност.

  2. Принципи на социалното осигуряване: Социалните осигуровки в България се основават на няколко важни принципа, включително задължителност, всеобщност, солидарност, равнопоставеност и социален диалог. Тези принципи гарантират справедливо и ефективно функциониране на системата.

  3. Социални осигуровки за служители: Работодателите в България трябва да внасят социални осигуровки за своите служители. Осигурителните вноски се разпределят в определени проценти между работодателя и работника, като работодателят обикновено плаща по-голямата част. Размерите на осигурителните вноски се определят в съответствие с брутното възнаграждение на служителя.

  4. Проверка на социални осигуровки: Всеки гражданин и работник може да провери своя статус и социални осигуровки чрез интернет страницата на Националния осигурителен институт (НОИ). За тази цел е необходимо да имат ПИК номер, който може да се получи в офис на НОИ. Проверката на осигуровки е важна, за да се гарантира, че правата и задълженията са изпълнени правилно.

От голяма важност е редовната проверка и следене на социалните осигуровки, както и спазването на законните задължения като гражданин, служител или работодател в България.

Свържете се с нас
за БЕЗПЛАТНА консултация!

Call Now Button