Удостоверение за продължително пребиваване в БГ (5 год.)

На чужденец, получил статус ДВЖ в България, също се издава разрешение за дългосрочно пребиваване в страните-членки на Европейския Съюз. Документът се издава за срок от 5 години и след изтичане може да бъде продължен. Разрешението се издава след лично подадено заявление на основание на Регламента (EO) №1030/2002.
Удостоверение за продължително пребиваване в БГ (5 год.)

Постоянно и дългосрочно пребиваване в България

След като чужденци придобият статус на Продължително пребиваване в България, имат възможност да постъпят за статуси на Дългосрочно и Постоянно пребиваване в страната. Тази информация се основава на Закона за чужденци в Република България, а следните извадки от закона обясняват процедурите и условията за тези статуси:

  1. Дългосрочно пребиваване: Чужденецът трябва да е пребивавал законно и без прекъсване на територията на България в продължение на 5 години преди подаване на заявлението за статут на Дългосрочно пребиваване. Статутът на Дългосрочно пребиваване става постоянен, освен ако възникнат основания за отнемане на статуса.

  2. Уточнение за приложимост: Тази статия се отнася до чужденци, които са в България със статут Продължително пребиваване, като пенсионери и представители на чуждестранни компании. За други основания за пребиваване, като студенти, ученици и стажанти, има различни правила.

  3. Специални случаи: Чужденецът, който се намира под международна защита, също може да получи статус на Дългосрочно пребиваване.

  4. Срокове и процедури: Заявленията за Дългосрочно пребиваване се разглеждат от компетентния орган на Министерството на Вътрешните Работи за период от три месеца след подаването им, с възможност за удължаване на още два месеца при необходимост. Периодът на отсъствие на чужденец от България не трябва да надвишава 10 месеца в рамките на 5 години, и отсъствие за повече от шест последователни месеца не се допуска.

  5. Изисквания за финансово обезпечение и медицинска застраховка: Заявителите за Дългосрочно пребиваване трябва да предоставят доказателства за финансово обезпечение за целия период на пребиваване, както и медицинска застраховка за съответния период.

  6. Привилегии за работа: Чужденците със статус на Дългосрочно пребиваване имат право на трудоустройство в България съгласно Закона за чужденците.

  7. Постоянно пребиваване: Чужденците могат да получат статус на Постоянно пребиваване след изпълнение на определени условия, като например доказателство за български произход, брак с български гражданин, родителство на български гражданин, или законно и непрекъснато пребиваване на територията на България за определен период.

Този статус предоставя право за пребиваване и работа в България и може да бъде издаден след подаване на съответната заявление и изпълнение на необходимите условия.

Свържете се с нас
за БЕЗПЛАТНА консултация!

Call Now Button