Услуги по местожителство в България

За чужденците, които планират да пребивават в България за период по-дълъг от три месеца, е задължително да подадат заявление за получаване на разрешение за пребиваване в страната. Издаването на тези разрешения се регулира от Закона за чужденците в Република България и включва няколко различни категории и видове разрешения, на които чуждестранни граждани могат да кандидатстват.

Услуги по местожителство в България

Разрешения за удължено пребиваване

Разрешения за удължено пребиваване с максимален срок на валидност от една година, които могат да се използват от инвеститори и други страни.

Разрешение за дългосрочно пребиваване

Разрешения за дългосрочно пребиваване в ЕС, които първоначално се предоставят за пет години и след това могат да бъдат подновени след изтичането им.

Решения за постоянно пребиваване

Разрешения за постоянно пребиваване, които се издават след определен период от време, прекаран законно в страната с валидно разрешение.

Удостоверения за пребиваване

Удостоверения за пребиваване, които се издават за граждани на ЕС, които пребивават в България за период, по-дълъг от три месеца, дългосрочно за максимум пет години или постоянни.

Свържете се с нас
за БЕЗПЛАТНА консултация!

Call Now Button