Консултации и други еднократни услуги

Предоставяме разнообразни счетоводни услуги както за юридически, така и за физически лица.

Консултации и други еднократни услуги

Предоставяме разнообразни счетоводни услуги както за юридически, така и за физически лица, включително:

Еднократни счетоводни услуги – предоставяме разнообразни счетоводни услуги както за юридически, така и за физически лица, включително:

  • Изготвяне на годишни данъчни декларации за физически лица, които са задължени да ги подават.
  • Предоставяме консултации по данъчни и осигурителни въпроси и решаваме сложни казуси.
  • Подготвяме необходимите документи и отчети за кандидатстване пред банкови или други финансови институции.
  • Изготвяме анализи и планиране на данъците за инвестиционни намерения на както физически, така и юридически лица, независимо дали са национални или чуждестранни.
  • Предлагаме супервайзинг на счетоводството на външни фирми на абонаментен принцип, осигурявайки контрол и преглед на финансовите операции.
  • Осъществяваме процес на преобразуване на периодичните счетоводни отчети, за да отговарят на изискванията на Международните счетоводни стандарти.
  • Извършваме вътрешни фирмени данъчни ревизии, които подобряват ефективността на данъчните практики на организацията.
  • Подготвяме специфични отчети, необходими при автоматизирана обработка на документи.
 

Нашият екип от експерти предоставя комплексни решения в сферата на счетоводството и данъчното консултиране, насочени към нуждите на нашите клиенти.

Виж тук всичко свързано с регистрирането на фирма от MOXX Accounting.

Свържете се с нас
за БЕЗПЛАТНА консултация!

Call Now Button