Фирмени промени

При създаването на фирма често е трудно да се предвидят всички потенциални промени в бъдеще. В различни моменти бизнесът ви може да изисква промени, като например смяна на адрес, име на фирмата или други промени в обстоятелствата. Тези промени могат да изискват значително време, усилия и информираност, но ние предлагаме помощ във всички аспекти на фирмени промени, за да ви спестим този труд.

Фирмени промени

 Какви фирмени промени можем да извършим от нашата счетоводна къща

Фирмени промени. При създаването на фирма често е трудно да се предвидят всички потенциални промени в бъдеще. В различни моменти бизнесът ви може да изисква промени, като например смяна на адрес, име на фирмата или други промени в обстоятелствата. Тези промени могат да изискват значително време, усилия и информираност, но ние предлагаме помощ във всички аспекти на фирмени промени, за да ви спестим този труд.

Нашият набор от услуги включва:

 • Регистрация на търговски дружества в съответствие с дружествения закон.
 • Промяна в правните обстоятелства на вече регистрирани фирми.
 • Смяна на името на фирмата.
 • Промяна на предмета на дейност.
 • Промяна или вписване на телефон или е-мейл в Агенцията по вписванията.
 • Промяна в начина на управление на дружеството.
 • Създаване на търговско представителство.
 • Съставяне и подаване на годишен финансов отчет в регистъра на търговските дружества.
 • Създаване на дъщерни дружества и/или клонове в България.

   

Тези услуги за фирмени промени са предназначени да ви помогнат да управлявате и администрирате вашия бизнес по-ефективно, без да се притеснявате за сложните административни процедури, свързани с фирмените промени.

100% Безплатна консултация от наш експерт!

Кликнете върху бутона отдясно, за да научите повече за уеб дизайн и начините, чрез които можем да помогнем на бизнеса Ви да изпъкне онлайн!

Процедура за преобразуване на едно ЕООД (Еднолично дружество с ограничена отговорност) в ООД (Дружество с ограничена отговорност) и обратната процедура – от ООД към ЕООД

Преобразуване на ЕООД в ООД – процедура

Процедура за преобразуване на едно ЕООД (Еднолично дружество с ограничена отговорност) в ООД (Дружество с ограничена отговорност) и обратната процедура – от ООД към ЕООД. Тези процеси са често много сложни и неясни за много хора, и могат да имат неприятни последици, забавяне и неочаквани резултати, ако не се извършват правилно. Затова се препоръчва да се консултирате с експерт, специализиран в пререгистрацията на ЕООД към ООД и обратно.

Процесът следва определени стъпки:

 • Създаване на план за преобразуване, който трябва да бъде нотариално заверен. Този план включва проект на нов учредителен акт или дружествен договор за новоучреденото дружество.
 • Планът се проверява от специалист, назначен от управителния орган или от съдружниците на фирмата.
 • Когато собственикът на капитала или общото събрание на съдружниците стигнат до заключение относно промяната, тя може да бъде изпълнена в съответната правна форма.
 • Решението включва одобрението или промените по плана за преобразуване, приемането на дружествения договор или устава на новото дружество, както и избора на управляващите органи.
 • Преобразуващото се дружество се прекратява без ликвидация, а новото дружество става негов правоприемник.

Тази процедура е сложна и изисква внимание към подробностите, затова се препоръчва да се консултирате с професионалист в областта, който да ви помогне да я изпълните успешно.

 Смяна на адрес на фирма 

Процедура за успешна смяна на адреса или седалището на фирма, която изисква актуализация в Търговския регистър. Този процес е подобен на този за смяна на името на фирмата и не изисква посещение на нотариус или представяне на договор за ползване на имот.

Вместо това, специалистите ще се грижат за промяната на адреса на вашата фирма по най-бързия и ефективен начин, осигурявайки ви успешната смяна, като обновят информацията в Търговския регистър.

Процедура за успешна смяна на адреса или седалището на фирма, която изисква актуализация в Търговския регистър.
Процедура за смяна на официалното име на компанията в случай на необходимост, като това може да се наложи поради различни причини

 Смяна на име на фирма

Процедура за смяна на официалното име на компанията в случай на необходимост, като това може да се наложи поради различни причини, като например промяна в управлението, адаптация към промени на пазара или други фактори. При процеса на смяна на името на фирмата не е задължително да се предоставят нотариално заверени документи. Вместо това, са необходими следните документи:

 • Протокол-решение.
 • Нов учредителен акт.
 • Декларации от управителя.
 • Пълномощно за адвокат.

Екипът ни може да ви помогне да изпълните смяната на името на вашата фирма по бърз и сигурен начин. Нашите опитни специалисти ще ви насърчат и подпомогнат през целия процес.

Виж тук всичко свързано с регистрирането на фирма от MOXX Accounting.

Свържете се с нас
за БЕЗПЛАТНА консултация!

Call Now Button