Деклариране на липса на дейност в Търговския регистър

Фирми и други правни субекти в България, които не са провеждали никаква дейност през последната отчетна година, трябва да подадат декларация за този факт в Търговския регистър или регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Деклариране на липса на дейност в Търговския регистър

Деклариране на липса на дейност в Търговския регистър

Фирми и други правни субекти в България, които не са провеждали никаква дейност през последната отчетна година, трябва да подадат декларация за този факт в Търговския регистър или регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. 

Едноличните търговци, които не се подлагат на задължителен независим финансов одит и не са провеждали дейност през изминалата година, не са задължени да представят декларация за липса на дейност.

Гражданските дружества, които не са осъществявали дейност през последния отчетен период, трябва да публикуват декларация за липса на дейност в икономическия регистър или онлайн.

Всички юридически лица с нестопанска цел, независимо дали са обществени или частни, и които са се пререгистрирали в Агенцията по вписванията, са задължени да представят декларация за липса на дейност в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел.

Ако такива юридически лица не са се пререгистрирали и не са провеждали дейност през тази година, трябва да публикуват декларация за липса на дейност в икономическия регистър или онлайн. Тази декларация може да бъде публикувана и на уебсайта на съответното юридическо лице.

За да подадете декларацията, трябва да представите няколко документа, включително заявление и специфични декларации за липса на дейност. Пълномощно лице може да ги представи, а адвокат също може да го направи, без необходимост от нотариално заверяване на пълномощното. Счетоводителите на фирми не могат да представят тази декларация.

Тази процедура не включва плащане на държавна такса. НАП ще налага санкции в случай на неподаване на декларация. Глобите за нарушения са съответно за лицата и предприятията, а при повторни нарушения те се удвояват.

Виж тук всичко свързано с регистрирането на фирма от MOXX Accounting.

Свържете се с нас
за БЕЗПЛАТНА консултация!

Call Now Button