Регистрация на АД и ЕАД

Подава се Заявление за вписване в Търговския регистър, към което се прилагат следните документи:

Регистрация на АД и ЕАД
РЕГИСТРАЦИЯ НА АД И ЕАД

MOXX Accounting предоставя регистрация на АД и ЕАД на изключително конкурентни цени в София и национално ниво.

Регистрация на ЕАД и АД

Акционерните дружества представляват фирми, при които капиталът се разпределя на дялове и те често се обозначават като АД. Този вид дружества са предпочитани от много предприемачи в наши дни. От друга страна, стоят едноличните акционерни дружества (ЕАД), при които дяловете са еднолична собственост на физическо или юридическо лице. Ако търсите съдействие по регистрация на АД или ЕАД, можете да разчитате на нашите специалисти от MOXX Accounting, които ще ви помогнат. По този начин ще преминете по-бързо и лесно през регистрационния процес.

Какво трябва да знаем за акционерните дружества?

За да регистрирате АД или ЕАД, е необходимо да имате капитал от поне 50 000 лева. Акциите се издават под формата на кодове едно, пет, десет или кратни на десет акции. Акционерните дружества не могат акциите им да имат различни номинални стойности, и тези правила се прилагат и за едноличните акционерни дружества. Капиталът на вашето дружество трябва да бъде записан по време на учредяването му, както и в приложените документи.

Капиталът трябва да бъде записан по време на учредителното събрание, на което участват всички учредители и акционери в дружеството. Те записват акции на своите имена и внасят общата стойност на акциите по набирателната сметка на акционерното дружество. Учредителите получават временно удостоверение, което по-късно се преобразува в регистрирани акции. Също така се създава протокол от учредителното събрание, който се прилага за регистрацията.

Предимствата на АД и ЕАД са множество, като акционерите не носят отговорност за задълженията на дружествата и не участват в тяхното управление. В същото време акционерите имат участие при разпределението на печалбата и могат да получат дивидент. Този правен статут на търговско дружество се препоръчва за по-големи дейности, където се натрупва значителен капитал. Как протича процесът по регистрация, научете по-долу.

Какви документи са необходими при регистрация на АД или ЕАД?

Преди да преминете към фактическата регистрация на АД или ЕАД в Търговския регистър, трябва да извършите няколко стъпки, за да подготвите вашето акционерно дружество за регистрация. Трябва да изберете име на дружеството, да определите капитала и начина на управление, акционерите и дейността, която ще извършвате. След като сте готови с всичко това, е време да преминете към документите, които ще предадете в Търговския регистър. 

За успешна регистрация на АД или ЕАД, са необходими следните документи:

  • Заявление А5;
  • Вносна бележка за внесения капитал в банката;
  • Квитанция за внесена държавна такса;
  • Списък с лицата със записани акции;
  • Протокол от проведеното учредително събрание;
  • Декларация относно истинността на заявените обстоятелства;
  • Декларация от учредители, ако са физически лица, за липса на обявяване в несъстоятелност;
  • Декларация от директорския съвет, управителния съвет и надзорния съвет, че са желали да бъдат избрани в дадения орган;
  • За юридически лица, е нужно решение от управителния съвет.
 

Всички необходими документи трябва да бъдат приложени към Заявление по образец А5 и да се изчака решението на Агенцията по вписванията. Образците могат да бъдат изтеглени свободно от интернет, но ако не знаете как се попълват и какви данни да се вписват в тях, е препоръчително да се обърнете към фирма за счетоводни услуги, която да ви помогне.

Как протича процесът по регистрация на АД и ЕАД?

Преди да преминете към фактическата регистрация на АД или ЕАД в Търговския регистър, необходимо е да преминете през три етапа: провеждане на учредително събрание, записване на капитала и подаване на документите, които споменахме по-горе. След като сте извършили този важен процес, е време да изчакате решението на регулаторния орган.

Тук е важно да направите задължителната разлика, че при регистрация на АД могат да участват повече от две или повече физически и юридически лица, а при ЕАД, е налице еднолично акционерно дружество. Тук важна роля играе броят на учредителите и в двата случая стартирате дейността си без никакви затруднения.

Следва да изчакате няколко работни дни, за да бъдат проверени подадените от вас документи от Агенцията по вписванията, и ще получите отговор за разрешение за започване на дейността си. Всички процеси и статуса на документите можете да следите в сайта на Търговския регистър. Разбира се, самата регистрация може да бъде извършена и онлайн за по-бърз процес.

Защо да ни потърсите при регистрация на акционерно дружество?

Независимо от правната форма на дружеството, което искате да регистрирате (АД или ЕАД), можете да се възползвате от нашите гъвкави услуги по оформяне на документи, подаването им в Търговския регистър и компетентната помощ, която можем да ви окажем. По този начин ще забравите за проблемите, бавния процес на регистрация и всички допълнителни тревоги.

Виж тук всичко свързано с регистрирането на фирма от MOXX Accounting.

Свържете се с нас
за БЕЗПЛАТНА консултация!

Call Now Button