Регистрация на ЕТ

Едноличният търговец е физическо лице (човек), което придобива по силата на закона качеството на търговец.

Регистрация на ЕТ

MOXX Accounting предоставя регистрация на ЕТ на топ цени в София и национално ниво.

Регистрация на ЕТ с MOXX Accounting

В следващите редове ще опишем процедурата по регистрация на ЕТ, за да придобиете представа, как трябва да се подготвите, какви документи се изискват, какви такси се плащат и други важни неща. Сега обаче няма да губим време и ще преминем към темата.

Важни фактори за регистрацията на ЕТ За да отворите фирма на едноличен търговец, е необходимо да подадете изискваните от закона документи в Търговския регистър. Таксата за регистрация на едноличен търговец е на стойност 30 лева, а банковата такса, която се удържа за внесена бележка, е 3.00 лева. Има опция да заплатите такса за запазване на името на фирмата, която е 40.00 лева, но това не е задължително. Едноличните търговци не откриват набирателна сметка, тъй като не внасят капитал.

За разлика от регистрацията на ООД или ЕООД, тук процедурата може да премине много по-бързо, защото не се налага дълго редене в банките и чакане за отваряне на набирателна сметка, както е при другите структури на фирми.

По-долу ще ви представим етапите на отваряне на фирма на едноличен търговец, включително необходимите документи, както и целия процес по вписването на ЕТ в Търговския регистър. Нека започнем, като споменем необходимите документи:

  • Заявление A1;
  • Специмен с подпис на едноличния търговец;
  • Квитанция за платена такса за регистрация (30 лева);
  • Декларация по чл. 13 ал. 4 (Закон за търговския регистър);
  • Декларация по чл. 57 и 58, ал. 2 и ал. 4 от ТЗ;

Ако сте подготвили тези документи, тогава трябва да изчакате срока за разглеждането им и вписването ви в Търговския регистър. Можете да проверите статуса на вашата регистрация онлайн на уебсайта на Търговския регистър. Там ще разберете дали вашата регистрация на ЕТ е била успешна.

Как да направя регистрация на ЕТ – бързо и лесно? 

Ако не можете да подготвите документите за регистрация на ЕТ или искате процедурата да премине по-бързо, без главоболия и затруднения, тогава можете да се възползвате от услугите ни, чиято помощ вашата фирма да бъде регистрирана за кратък период от време. Ние работим в полза на бъдещите предприемачи и ще им съдействаме да започнат своя бизнес, без проблеми и мъчително чакане. Не колебайте се да се свържете с екипа ни.

Виж тук всичко свързано с регистрирането на фирма от MOXX Accounting.

Регистрация на фирма moxx

Свържете се с нас
за БЕЗПЛАТНА консултация!

Call Now Button