Регистрация на фирма по ДДС (Данък на добавената стойност)

Регистрацията по ДДС е задължителна и по избор. Всяки собственик на Фирма е длъжен или има право да регистрира Фирмата си по ДДС.

Регистрация на фирма по ДДС (Данък на добавената стойност)

MOXX Accounting предлага услуги по регистрация по ДДС (Данък на добавената стойност) в София и цялата страна.

Кога трябва да се регистрира фирма по ДДС?

Всяка фирма има право да се регистрира по Закона за данък на добавената стойност (ЗДДС), ако има такива нужди. Регистрацията може да стане по желание, в зависимост от конкретните ви цели. Тя може да бъде лесна и без загуба на много време.

В определени случаи, регистрацията по ДДС е задължителна. В следващите ситуации трябва да се регистрирате по ДДС, и невършената регистрация може да доведе до глоби:

  • Фирмата ви има оборот над 100 000 лева за последните 12 месеца.
  • Фирмата ви получава услуги от държави в ЕС или извън ЕС.
  • Фирмата ви предлага услуги на държави в ЕС.
  • Фирмата ви има обща стойност на вътреобщностното придобиване на 20 хил. лева.
 

В случай, че сте включени в по-горепосочените ситуации, трябва да се регистрирате по ДДС в срок, в противен случай ще се налагат глоби. Затова е разумно да работите с компетентни счетоводители, които могат да ви насочат в правилната посока.

Какви документи са необходими за регистрация по ЗДДС?

За да се регистрирате по Закона за данък на добавената стойност, трябва да подадете Заявление по образец пред компетентните органи на Националната агенция по приходите (НАП). Това заявление трябва да бъде придружено от следните документи:

  • Заявление за регистрация по образец.
  • Справка за облагаем оборот по месеци.
  • Декларация за влязла в сила присъда или образувано наказателно производство за извършено престъпление в противодействие на данъчната система.
  • Справка за общата стойност на облагаемите Вътреобщностни придобивания.
  • Анкетен лист по образец.
 

Подаването на документите за регистрация по ЗДДС може да стане и по електронен път чрез квалифициран електронен подпис (КЕП), както и чрез личен идентификационен код (ЛИК), който може да получите напълно безплатно от териториалните поделения на НАП.

Глоби за неподаване на Заявление за регистрация по ДДС

Ако са налице обстоятелства, при които регистрацията по ДДС е задължителна, а вие не подадете Заявление за регистрация в срок, може да бъдете глобени със суми между 500 и 5000 лева. Регистрацията ще стане задължителна и ще бъде инициирана от Националната агенция по приходите. Затова е много разумно да спазвате законовите срокове за преминаване към ДДС и да работите с компетентни счетоводители.

Как протича процесът на регистрация по ДДС?

Регистрацията по ДДС се извършва от Националната агенция по приходите след подаване на Заявление по образец, придружено с останалите необходими документи, които бяха споменати по-горе. Подаването на документите може да стане лично в офис на НАП или по електронен път. Срокът за регистрация по ДДС е една седмица (7 дни) след подаване на документите.

След завършването на регистрацията, ще получите акт и удостоверение за регистрация. В случай, че загубите или повредите издаденото удостоверение, трябва да уведомите териториалната дирекция на НАП по адрес, за да ви бъде издаден дубликат на документа.

След завършването на регистрацията, ще получите ДДС номер, известен и като VAT номер в Европейския съюз. С този номер ще подавате ДДС декларации на Националната агенция по приходите, независимо дали издавате фактури или не. Ако нямате активна дейност, можете да подадете нулева ДДС декларация пред държавния орган.

Използвайте професионална помощ за регистрация по ДДС

Ако имате въпроси или се нуждаете от помощ по процеса на регистрация по ДДС, не се колебайте да се обърнете към нас за съдействие. Нашите експерти ще подготвят необходимите документи и ще ги подадат в съответната поделение на Националната агенция по приходите, осигурявайки ви спокойствие и ефективност в процеса. Можете да разчитате на нас да ви помогнем да избегнете глоби и да преминете успешно към ДДС регистрацията.

Виж тук всичко свързано с регистрирането на фирма от MOXX Accounting.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА ПО ДДС

Свържете се с нас
за БЕЗПЛАТНА консултация!

Call Now Button