Регистрация на ООД и ЕООД

За регистрация на фирма от правен тип ( ЕООД / ООД) се попълват Заявление А4, и към него да се приложат съответните документи – обикновено 9 на брой.

Регистрация на ООД и ЕООД

Регистрация на ООД и ЕООД на изключително конкурентни цени в София и цялата страна.

Регистрация на EООД и ООД с MOXX Accounting

В наши дни, много хора се изправят пред предизвикателствата при регистрацията на търговско дружество. Поставя се въпросът за избора между типа фирма (ООД или ЕООД), идват съмнения относно такси, данъци, отговорности на собствениците и други важни аспекти. Все тези въпроси могат да усложнят процеса на регистрация. Но MOXX Accounting е тук, за да ви помогне да преодолеете тези трудности и да стартирате успешен бизнес.

Тук, с нас, ще намерите информация и помощ по въпросите за регистрацията на ООД и ЕООД.

Важни фактори при регистрация на ООД и ЕООД

За начало, е важно да разберете, че основната разлика между ООД и ЕООД се свежда до броя на собствениците и начина на управление на капитала. За да регистрирате ООД, са необходими поне двама учредители, при условие че не са задължени да притежават равни капиталови вноски. В кратки думи, трябва да имате съдружник, който ще допринесе с част от капитала на фирмата.

ЕООД (Еднолично Ограничено Отговорно Дружество) предполага, че едно лице е собственик и внесликвидатор на капитала. Това означава, че можете да бъдете единствен собственик и управител на фирмата. Тези са основните разлики между двата типа дружества. По-долу ще разгледаме необходимата документация за регистрация на ООД и ЕООД.

Необходими документи за регистрация на ООД

За регистрация на ООД, важен документ е Заявление А4, което можете да изтеглите от уебсайта на Търговския регистър. След това, към това заявление се прилагат и други документи, които са необходими за успешната регистрация и стартиране на фирмата.

Необходими документи:

 • Заявление А4
 • Специален подписен образец (нотариално заверен)
 • Вносна бележка за внесения капитал (минимум 2.00 лева)
 • Квитанция за внесена държавна такса
 • Съгласие за участие в управлението
 • Договор за съосноваване и протокол от Общото събрание на съоснователите
 • Решение от Общото събрание за назначаване на управител
 • Декларации съгласно законодателството
 • Заявление за запазване на името на фирмата (по желание)
 •  

Необходими документи за регистрация на ЕООД

При регистрацията на ЕООД се изисква сходна документация. Важен е Заявление А4, към което се добавят други документи и декларации.

Необходими документи:

 • Заявление А4
 • Специален подписен образец (нотариално заверен)
 • Вносна бележка за внесения капитал (минимум 2.00 лева)
 • Съгласие за участие в управлението
 • Декларации съгласно законодателството
 • Учредителен акт и учредителен протокол
 • Заявление за запазване на името на фирмата (по желание)
 

Процесът на регистрация на ООД или ЕООД

Общо казано, и при двете дружества, трябва да отворите набирателна банкова сметка, на която да внесете капитала на фирмата. Този капитал трябва да бъде минимум 2.00 лева. След това се извършва автоматично преобразуване на набирателната сметка в разплащателна. Банката издава квитанция за внесения капитал, която трябва да се приложи с останалите документи.

След това трябва да изтеглите от интернет или да получите от Агенция по вписванията образците на различните декларации, които трябва да попълните и подпишете. Те се предават в Търговския регистър заедно с задължителното Заявление А4, за което ви споменахме по-горе.

Важно е да помните, че при регистрацията на ООД трябва да има поне двама души, които да притежават капитала. Няма изискване двамата съдружници да притежават еднакви части. Това е и фундаменталната разлика от правната форма ЕООД, при която сте едноличен собственик на капитала. Двете дружества имат много сходни черти и малко, но съществени разлики.

След като предадете Заявление А4 заедно с останалите документи, трябва да изчакате няколко работни дни, за да получите отговор от Агенция по вписванията, където е упоменато, дали вашата фирма е одобрена и може да започне работа. В сайта на Търговския регистър можете да следите състоянието на фирмата, и ако тя бъде вписана, това ще се отрази там.

Как да направя регистрация на ООД или ЕООД по-бързо?

По-горе ви посочихме разликите между двата вида дружества. Обяснихме и какви документи се изискват, за да можете да ги регистрирате и да започнете дейността си. Ако обаче всички тези изисквания ви обременяват и търсите повече информация и/или съдействие при отварянето на фирмата, тогава може да ни се доверите. Ние ще регистрираме вашата фирма, без да се налага да търсите образци на документите, да изразходвате време в ходене до Агенция по вписванията и без никакви пречки. В този ред на мисли, можете да ни доверите вашия успех.

Виж тук всичко свързано с регистрирането на фирма от MOXX Accounting.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ООД И ЕООД

Свържете се с нас
за БЕЗПЛАТНА консултация!

Call Now Button