Стартиране и развитие на бизнес

Административното стартиране на бизнес в България е лесно и достъпно, и не е свързано с високи разходи или дълго време за отваряне на фирма. Процесът на регистрация може да бъде завършен за до два работни дни след подаване на необходимите документи в Агенцията по вписванията.

Стартиране и развитие на бизнес

Стартиране и развитие на бизнес - ключови стъпки.

Административното стартиране на бизнес в България е лесно и достъпно, и не е свързано с високи разходи или дълго време за отваряне на фирма. Процесът на регистрация може да бъде завършен за до два работни дни след подаване на необходимите документи в Агенцията по вписванията.

В практиката си, консултираме нови бизнеси по целия процес от създаване на фирмата до нейното успешно функциониране. Този процес включва учредяване на търговеца, осигуряване на собствениците и/или управителите на фирмата, наемане на служители, оптимизация на данъчното облагане, счетоводно отчитане и много други елементи, свързани със стартирането и управлението на бизнеса.

Мнозина, които се заемат със създаването на нов бизнес, се стремят да намалят разходите си към абсолютния минимум, и този подход е възможен в България. Осигурките и данъците, които се плащат от българския бизнес, са сред най-достъпните в Европа. Същото важи и за правното и счетоводно обслужване на стартиращ бизнес – услугите в тези сфери са съвсем достъпни.

В следващите раздела на този материал ще разгледаме абсолютно задължителните елементи, които всеки собственик на бизнес трябва да отчита след регистрацията на фирмата си, за да осигури, че бизнесът му отговаря на всички изисквания, а разходите са намалени до минимум.

100% Безплатна консултация от наш експерт!

Кликнете върху бутона отдясно, за да научите повече за уеб дизайн и начините, чрез които можем да помогнем на бизнеса Ви да изпъкне онлайн!

Счетоводството е неотделна част от всеки работещ бизнес в България, независимо от размера му.

Счетоводство при стартиране и развитие на бизнес

Счетоводството е неотделна част от всеки работещ бизнес в България, независимо от размера му. Всички активни фирми трябва да водят счетоводно отчитане и да изплащат данъци. Също така, всички фирми трябва да осигуряват поне един собственик и управител.

Собственикът и управителят на фирма може да се осигуряват по различни начини. Те могат да изберат самоосигуряване, при което разходите за осигуровки са за лична сметка и не се считат за разход на фирмата. Самоосигуряването е по-евтино и се осигуряват на базата на минималната работна заплата.

Също така, собственикът и управителят могат да изберат да се осигуряват чрез договор за управление и контрол (ДУК) като управители на фирмата. При този вариант разходите за осигуровки са по-високи, но те се признават като разход на фирмата и се плащат от фирмената сметка. Управителите, които се осигуряват чрез ДУК, получават възнаграждение, и това се изплаща от фирмата.

Фирмите, които получават плащания в брой, трябва да разполагат с касов апарат. Фискалният бон е задължителен при всяко плащане в брой, освен ако става въпрос за онлайн търговци, които използват пощенски паричен превод.

Фактури се издават между търговците и се предоставят когато плащането е станало в брой. Ако плащането е по банков път, касов бон не е задължителен.

По отношение на ДДС, фирмите в България могат да бъдат задължително или доброволно регистрирани по ДДС. Задължителната регистрация се изисква, когато фирмата предоставя или получава услуги от ЕС и оборотът й достигне 50 000 лева в последните 12 месеца. Доброволната регистрация позволява на фирмата да регистрира ДДС доброволно, без да е подлежала на задължението.

Счетоводството е важен елемент за всеки бизнес и трябва да бъде извършвано правилно и с внимание към всички съответни процеси и изисквания. Това е инвестиция в качествено счетоводно обслужване, която е от съществено значение за управлението на фирмата.

GDPR – Регламент за защита на личните данни

Важно при стартиране и развитие на бизнес. На 25 август 2018 г., влязъл в сила Общият регламент относно защита на данните, по-известен като GDPR (General Data Protection Regulation). Този регламент изисква от всички фирми да внедрят правила за обработване на лични данни на физически лица и да спазват специални процедури за съхранение и обработка на тези данни. В противен случай, глобите, налагани от Комисията за защита на личните данни, са сериозни.

Почти всички фирми обработват лични данни, и всички те са задължени да спазват изискванията на GDPR. Неизпълнението на тези изисквания може да доведе до глоби.

Интегрирането на GDPR в бизнеса обаче може да бъде скъпо, и обикновено струва около 800-1000 лева за най-основните случаи. Този разход може да бъде непосилна задача за микро и малки фирми.

Затова екипът ни реши да създаде GDPR услуга, която е достъпна и за малкия бизнес, който не може да си позволи индивидуална имплементация. Този GDPR пакет включва всички необходими документи и наръчник за тяхното използване и прилагане в съответствие с Регламента.

С цел съобразяване с изискванията на закона, всеки бизнес трябва поне да се погрижи за две задължителни неща при стартирането си: счетоводно обслужване и внедряване на GDPR. Има и други аспекти, които не са задължителни, но са желателни за отговорен бизнес собственик.

ози регламент изисква от всички фирми да внедрят правила за обработване на лични данни на физически лица и да спазват специални процедури за съхранение и обработка на тези данни. В противен случай, глобите, налагани от Комисията за защита на личните данни, са сериозни.
Административно стартиране на бизнес в България, лесно и достъпно: регистрация до 2 работни дни в Агенцията по вписванията.

Допълнителни препоръки

Заключаването на договори е от съществено значение за всеки бизнес. Важно е, че всеки подписан договор трябва да предпазва бизнес интересите и да няма потенциал да ги застраши. Поради тази причина, е препоръчително да се консултираме с професионалисти, които да изготвят договорите за нашия бизнес или поне да ги прегледат от юридическа гледна точка.

Защитата на бизнеса чрез регистрация на търговска марка е от съществено значение, тъй като това е начинът да се гарантира защитата на бранда, който използваме. Просто да имаме регистрирана фирма с името на бранда не предоставя достатъчна защита.

В България, Патентното ведомство е органът, отговорен за закрила на търговските марки.

Правният абонамент е идеален за тези, които търсят правни услуги на изключително достъпни цени. Такъв абонамент предоставя безплатни правни консултации и значителни отстъпки, като например 60% намаление при съставянето на договори и 20% отстъпка при регистрацията на търговска марка, внедряване на GDPR и други.

В заключение, за да стартираме и развием успешен бизнес, трябва да действаме отговорно и разумно. Счетоводното обслужване и съответствието с GDPR са задължителни, но има и други грижи, като използването на юристи за изготвяне или преглед на договори и регистрацията на търговска марка, които, въпреки че не са задължителни, са силно препоръчителни за всеки бизнес собственик. Всички тези аспекти играят важна роля за успеха и устойчивостта на бизнеса.

Виж тук всичко свързано с регистрирането на фирма от MOXX Accounting.

Свържете се с нас
за БЕЗПЛАТНА консултация!

Call Now Button